Regulátor otáčení pro ventilační hlavice

PŘEDSTAVENÍ REGULACE VENTILAČNÍCH TURBÍN

- prováděna reálná měření na podobném, ale zatepleném panelovém domě
v období od 01. 2017 - 12.2018

- osm třípokojových bytů nad sebou...příp. též dvou a jednopokojových

- společná "stupačka" pro byty nad sebou, ve které jsou dvě vzduchotechnická potrubí, jedno Js355 pro WC a druhé Js355 pro koupelnu a kuchyň-digestoř.

11_1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1_3

- tato dvě vzduchotechnická potrubí Js 355 se na střeše domu spojují plechovou krabicí v jedno potrubí Js 355, na kterém je nasazena ventilační turbína

1. Na jednom je nasazena ventilační turbína bez regulace

 1_4

2. V sousedním vchodu pak ventilační turbína s regulací, tedy s regulační dvojklapkou -
- tato regulační dvojklapka způsobuje úspory tepla.

 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účinky regulační klapky / dvojklapky způsobují:
zvýšení sací výkonnosti turbíny při nízkých rychlostech větru do 2m.s-1, to bylo doposud prokázáno pouze velkým množstvím měření,
podobně jako snížení nadměrné sací výkonnosti turbíny při vysokých rychlostech větru -
- viz následující laboratorně naměřené charakteristiky:


Výkonnostní charakteristiky ventilačních turbín

2_1

Příklad modelování funkce turbíny při rychlosti větru 3,5 m.s-1 a otáčkách turbíny 1,33 s-1.

2_2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měření charakteristik ventilačních turbín bez regulace / s regulací na zatepleném osmipatrovém panelovém domě

2_3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2_4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ventilační turbíny při slabém větru větrají budovy nedostatečně. Měřením se prokazuje, že při využití regulační klapky, nebo regulační dvojklapky, to obojí i bez ventilátoru, se odsávací výkonnost při menších rychlostech větru zvyšuje:

Ventilační turbíny při silném větru v zimě odsávají z budov velké množství vzduchu a tím též tepla.

Úspory tepla jsou vyčísleny vůči cenám tepla města Brna pro jednu turbínu při použití regulační dvojklapky
- viz předchozí uvedené charakteristiky - grafy touto barvou.

.......... listopad - prosinec - leden - únor - březen ..........
...... to představuje nejméně přibližně 100 zimních dnů
s úsporami přibližně 100Kč na den.......
tedy min. úsporu 10 000 Kč za jednu zimu na jednu turbínu pro 8 bytů.......předpokládaná cena turbíny s montáží a s regulací max.7000Kč, použitelnost turbíny s regulací cca 20 roků ..........

V zimě při silném větru může jedna ventilační turbína odsát z budovy až 1500 metrů krychlových vzduchu za hodinu, vzduch se při tom nemění v obytných zateplených místnostech s plastovými okny, ale zpravidla skrze netěsnost vstupních dveří bytů i vchodu domu a též mřížkami spížek jde přímo do odsávání digestoře, WC, koupelny, obsah CO2 v obytných místnostech zůstává takto nevhodný, nevětráno.

Označení ppm znamená (parts per million) koncentraci [ml . m-3], [cm3. m-3].

Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov
jsou dány řadou zákonů, zákon č. 183/2006 Sb., zákon č. 350/2012 Sb.,
zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

dále řadou nařízení vlády a vyhlášek ministerstva.
Z tohoto lze vybrat základní požadavek pro větrání -
- udržet obsah CO2 pod hodnotou 1500ppm.....objemově do 0,15% CO2.


To znamená výměnu 25m3 vzduchu na jednu osobu v budově za hodinu.
To znamená ohřátí 25m3 vzduchu z například -5°C na +23°C za hodinu.

Toto je dodržováno především ku finančnímu prospěchu dodavatelů tepla snad pouze v panelových bytových domech s ventilačními turbínami a nikde jinde,
po mnoho hodin ovšem též při nepřítomnosti obyvatel bytů.

Bez názvu

Bez názvu_1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde uvedená regulace ventilačních turbín je chráněna českým patentem
číslo 305753 s názvem "Zařízení pro regulaci hmotnostního toku",
v současné době úspěšně proběhla evropská rešerše.
-------------------------------------------------------------------------------------
Odvětrávání obytných i kancelářských budov a technologických objektů
zaměřené na úsporu tepla představuje silný celosvětový trh.
Ventilační turbíny (hlavice) se dle platných legislativ mají používat
pouze pro odvětrávání nevytápěných prostor -
tedy mimo vzduchotěsnou obálku vytápěné části budovy.

-------------------------------------------------------------------------------------

Přímá návaznost ventilačních turbín na vzduchotechnický systém
vytápěné části budovy –


– záleží na uživateli – je evidentně ignorována viz:
energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 054 –
A+++, A++, A+, A, B, C, D,
průkaz energetické náročnosti budovy PENB –
A, B, C, D, E, F, G,
a nekontrolována: průvzdušnost - Blower door test

---------------------------------------------------------------------------------------

PENB
78/2013 Sb. VYHLÁŠKA o energetické náročnosti budov ze dne 22. března 2013.
Povinný pro výstavbu nových budov, pro prodej (ucelené části) budovy, pro pronájem budovy,
u budov užívaných orgány veřejné moci, od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy, bytu.
Při rychlosti větru 15 kilometrů za hodinu
může jedna ventilační turbína odsávat ze zateplené budovy
až 1000 krychlových metrů teplého vzduchu za hodinu.
Množství ventilačních turbín způsobuje enormně velké ztráty tepla.

 

MOŽNÁ SITUACE PANELOVÝCH DOMŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ:
Zimní večer,
předpisově zateplený panelový dům s plastovými okny,
na střeše ventilační turbíny,
venkovní teplota -5°C,
rychlost větru 20 kilometrů za hodinu.
Obyvatelé bytů jdou spát a zavřou termostatické ventily radiátorů,
šetří teplo,
panelový dům má dostatečnou tepelnou setrvačnost a je zateplen.
Ventilační turbína odsává z domu cca 1000 metrů krychlových teplého
vzduchu za hodinu.
Teplota vzduchu v bytech především u horních pater
klesne k 15°C, zareagují termostatické ventily radiátorů
a radiátory začnou topit, přestože jsou ventily manuálně "zavřeny".
Obyvatelé bytů se ráno probudí, v bytě je chladno - především v kuchyni,
v koupelně, na WC, tedy okolo bytového jádra.
Radiátory v důsledku funkce termostatických ventilů topí naplno
a nelze je vypnout.
Odsávání turbíny nelze regulovat.
Obyvatelé bytů odchází do práce.
Dodavatelé tepla jsou spokojeni.
-------------------------------------------------------------------------------------
KONTAKT: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.
malasek@fme.vutbr.cz